De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
Stille waters in Limburg doorgronden

Even uitleggen ...

Natuurbeleving, creatief, vakoverschrijdend en systeemdenken

Creatief, vakoverschrijdend en systeemdenken staat voor een manier van denken waarbij het probleem in zijn geheel wordt bekeken, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen.

Hierbij wordt het probleem vanuit verschillende perspectieven en op verschillende manieren (analystisch, muzisch, ...) benaderd die complementair zijn en elkaar versterken.

Terug naar Stille waters doorgronden

NMEDO

NMEDO staat voor "educatie voor natuur, milieu en duurzame ontwikkeling".

Terug naar Stille waters doorgronden

Onderzoekseducatie

Onderzoekseducatie omvat alle vormen van educatie waarbij onderzoek als doel of als middel wordt ingezet.

Het doel is het versterken van onderzoekscompetenties. Dit staat voor een samenspel van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om een concreet thema (liefst) in teamverband op een adequate manier te onderzoeken, te analyseren, te interpreteren en erover te rapporteren. Dit kan gerealiseerd worden door:

  • onderzoekend leren
  • natuurlijk exploratiegedrag stimuleren en geleidelijk leren systematiseren
  • wetenschappelijk en kritisch denken en handelen inoefenen
  • goede en interessante onderzoeksvragen leren formuleren
  • een volledig onderzoek (of een deel ervan) opstellen en uitvoeren via o.a. de OVUR-methode.

Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van interesse voor onderzoek.

Onderzoekseducatie kan ook een  middel zijn om andere leergebieden te ondersteunen (biologie, wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde, Nederlands) of burgers meer betrokken te maken met duurzaamheidsvraagstukken.

Werken aan onderzoekscompetenties is tevens ook een decretale verplichting voor het aso (SETOC: decretale specifieke eindtermen voor onderzoekscompetentie).

Terug naar Stille waters doorgronden

Tips voor een fitte vijver

Nieuws

woensdag, 16 mei 2018
Meet de fitheid van je vijver en win een verwenweekend
Van 16 mei tot 30 september 2018 roepen we jou op om de fitheid van poelen en vijvers te meten. Elke vijver - ook die van jou, je familie of vrienden - telt. Die vijver kan in je tuin, een park,...