De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder

Provinciale belastingen

De  Limburgse burgers en bedrijven kunnen genieten van heel wat diensten, activiteiten en producten van de provincie Limburg. Ze financieren gedeeltelijk deze diensten, activiteiten en producten mee door het betalen van de provinciale belastingen.

Welke belastingen int de provincie?

De provincie Limburg int de algemene provinciebelastingen gezinnen en bedrijven zelf.
De gezinnen zullen in 2018 vermoedelijk 11.200.000,00 euro betalen, de bedrijven 8.392.000,00 euro.

Algemene provinciebelastingen gezinnen

Een gezin betaalt in principe 35,00 euro in 2018.

Een houder van het RVT-statuut (Recht op de Verhoogde Tegemoetkoming – d.i. het vroegere WIGW- of OMNIO-statuut) betaalt 17,50 euro in 2018.

De referentiepersonen (vroeger de gezinshoofden) ontvangen eenmaal per jaar een aanslagbiljet.

Algemene provinciebelastingen bedrijven

Alle (zelfstandigen, bedrijven, vrije beroepen, land- en tuinbouwers) houders van een ondernemingsnummer worden belast afhankelijk van de gebruikte oppervlakten grond. Jaarlijks ontvangen ze van de provincie een aangifteformulier.

Welke belastingen int het Vlaamse Gewest?

Het Vlaamse Gewest int de opcentiemen op de onroerende voorheffing en stort ze door naar de provincie Limburg. In 2018 zal de opbrengst ongeveer 64.830.000,00 euro bedragen.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een heffing op onroerende goederen. Dit kunnen gronden, gebouwen, of sommige soorten van bedrijfsuitrusting zijn. Deze jaarlijkse belasting wordt berekend op het geïndexeerde kadastraal inkomen van onroerende goederen. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap int deze belasting.
Opcentiemen zijn het deel van de onroerende voorheffing dat in België naar de gemeenten en de provincie gaat waarin een onroerend goed gelegen is.

Contactgegevens dienst

Directie Financiën
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

e-mail financien@limburg.be

Openingsuren

Het Provinciehuis is elke werkdag geopend van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur.