De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
  • Start
  • Kalender
  • Inspiratiesessies - Natuur Verbindt op 23 februari 2017

Inspiratiesessies - Natuur Verbindt op 23 februari 2017

Lommel, projectwerk vanuit netwerken

Sessie gegeven door: Valérie Persoons, Stad Lommel / Bosland

De juiste netwerken zijn onontbeerlijk om succesvolle projecten te kunnen realiseren, ook als het gaat om milieu- en natuurprojecten. Stad Lommel heeft reeds jaren ervaring opgebouwd in het samen brengen van geschikte partners. Zowel natuurverenigingen als scholen, maar ook bedrijven en ondernemersclubs werden benaderd om  mee te werken aan het behoud of herstel van de natuur op het grondgebied van de stad.

Welke partners betrek je best bij je project? Welke argumenten kan je aanhalen? Wat is de meerwaarde van die samenwerking? Welke rol kunnen die partners opnemen? Zijn er valkuilen en hoe ga je daarmee om?

Draagvlak voor natuurherstel

Sessie gegeven door: Ilse Ideler, Regionaal Landschap Lage Kempen

Om de hoogste en mooiste landduin van het natuurgebied In den Brand weer zichtbaar te maken slaan het Regionaal Landschap Lage Kempen, het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Hechtel-Eksel de handen in elkaar. Zo zal er in het gebied na de winter van 2017 in totaal 8 ha bos gekapt worden. De publieke opinie is vaak van mening dat kappen van bomen gelijkstaat met natuur vernietigen. Daarom is het in het landduinherstelproject van belang dat bewoners correct geïnformeerd worden.

Maar hoe pak je dat aan? Hoe overtuig je burgers dat hier natuur hersteld en versterkt wordt? Dat zandduinen leven?

Meer welzijn en natuurwaardering door tuinieren

Sessie gegeven door: Herman Vereycken en Chris Van Bastelare, Terra Therapeutica en Liesbeth  Valkenborgh, OCMW Diepenbeek

Over heel de wereld verschijnen er wetenschappelijke artikels die de relatie tussen mens, natuur en gezondheid beschrijven. Steevast komt men tot de conclusie dat de  gezondheid van mensen in toenemende mate afhangt van de kwaliteit van de leefomgeving. Er lijkt een positieve correlatie te bestaan tussen de hoeveelheid natuur en groen in de omgeving en de gezondheid van mensen. Deze positieve correlatie geldt zowel op het niveau van het individu als op niveau van de gemeenschap en zowel preventief en curatief.

Hoe kan tuinieren de gezondheid van de bevolking en hun waardering voor natuur verhogen?

Natuur over (gemeente-)grenzen heen

Sessie gegeven door: Joke Rymen en Ward Andriessen, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

De natuur trekt zich niets aan van onze menselijke grenzen: een waterloop stopt niet aan de gemeentegrens, een soort houdt er geen rekening mee. Gelukkig maar want hierdoor ontstaan er bijzonder waardevolle natuurnetwerken. Toch is het voor de mens niet altijd eenvoudig om grensoverschrijdend te werken. Vanuit het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zien we dit als een uitdaging.

Hoe kunnen gemeenten samen over gemeentegrenzen heen aan natuur- en landschapsherstel werken? Aan de hand van enkele projectvoorbeelden lichten we graag toe hoe je dit kan aanpakken.

  • Start
  • Kalender
  • Inspiratiesessies - Natuur Verbindt op 23 februari 2017