De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC

Ten behoeve van de biodiversiteit in Limburg: zoogdieren

Auteur

XiOS, Leen Smets

Jaar van uitgave

2007

Doelgroep

4 tot 6 jaar

Korte inhoud

Uitgewerkte WO-activiteiten en lesideeën voor het kleuteronderwijs over een bedreigde diersoort. (Met in het bijzonder: das, eikelmuis, hazelmuis, ingekorven vleermuis. In functie van het GALS-project.) Zeer actieve werkvormen die nauw aansluiten bij het leerplan en eindtermen. Met bijhorende CD-rom met werkbladen en handleiding (CDR/KO/BO-DIE009).

Code Documentatiecentrum

KO-DIE007