De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC

Ten behoeve van de biodiversiteit in Limburg: vogels

Auteur

XiOS, Leen Smets

Jaar van uitgave

2007

Doelgroep

4 tot 6 jaar

Korte inhoud

Uitgewerkte WO-activiteiten en lesideeën voor het kleuteronderwijs over een bedreigde diersoort. (Met in het bijzonder: boomleeuwerik, ijsvogel, geelgors, nachtzwaluw, gierzwaluw, watersnip, grauwe klauwier, huiszwaluw, zwarte specht, roerdomp In functie van het GALS-project.) Zeer actieve werkvormen die nauw aansluiten bij het leerplan en eindtermen. Met bijhorende CD-rom met werkbladen en handleiding (CDR/KO/BO-DIE009).

Code Documentatiecentrum

KO-DIE006