De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer info
Ga verder
PNC
Limburgs Veldstudiecentrum

Over LIVEC

Het Limburgs veldstudiecentrum, kortweg LIVEC is een katalysator voor natuur & milieuonderzoek en onderzoekseducatie in Limburg.

Het LIVEC wil bestaande projecten en activiteiten binnen natuur,  milieu en klimaatonderzoek en onderzoekseducatie ondersteunen, versterken, versnellen en nieuwe starten.

Om dit te realiseren bestaat het LIVEC uit een groot netwerk van partners uit de natuur- en milieusector en de educatiesector: overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen, maar ook vrijwilligers, jongeren uit jeugdorganisaties, natuurorganisaties, ondernemers, parkbezoekers, tuineigenaars kortom iedereen.

Daarnaast is het LIVEC ook een veldstudiecentrum met labo’s en onderzoeksmateriaal, vormings- en brainstormlokalen, ruimtes voor analyses en interpretatie en een documentatiecentrum, gesitueerd bij alle partners.

Het LIVEC wil mensen inspireren, zich betrokken laten voelen en hen zin laten krijgen in natuur & milieuonderzoek.

Een stuurgroep geeft het LIVEC richting.